Category Archives: Wijknieuws

Oudpapier fonds stopt na ruim een halve eeuw haar activiteiten

Oudpapier fonds stopt na ruim een halve eeuw haar activiteiten Het oudpapier fonds van de Protestantse Gemeente Middelburg stopt met ophalen van oud papier. Door vergrijzing en de daarmee samenhangende gezondheids problemen is ,ondanks een recent gehouden wervingscampagne , de vrijwilligers pool zo klein geworden dat we helaas moeten stoppen met deze leuke activiteit. Oorspronkelijk…
Lees verder...

Helpt u mee onze wijk “hartveiliger” te maken?

Beste buurtbewoner, Helpt u mee onze wijk "hartveiliger" te maken? Door dit project te steunen zorgt u ervoor dat er in onze wijk een AED 24/7 beschikbaar komt voor noodgevallen We hopen 'm niet te hoeven gebruiken, maar áls het nodig is wil je er graag snel een hebben... Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller…
Lees verder...

“Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC”

"Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC" Gemeente Middelburg: Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie…
Lees verder...

Asbestverdachte stukjes aangetroffen in Park Toorenvliedt

Asbestverdachte stukjes aangetroffen in Park Toorenvliedt De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Middelburg heeft recentelijk onderhoud gepleegd in het park Toorenvliedt. Daarbij is grond geëgaliseerd, slootkanten opgeschoond, en het geheel doorgespit. Nadat de grond was doorgespit bleek er vervuiling vanuit de ondergrond naar boven te zijn gewerkt. Naast plastic, metalen en hout zijn er ook…
Lees verder...