Oudpapier fonds stopt na ruim een halve eeuw haar activiteiten

Oudpapier fonds stopt na ruim een halve eeuw haar activiteiten

Het oudpapier fonds van de Protestantse Gemeente Middelburg stopt met ophalen van oud papier.
Door vergrijzing en de daarmee samenhangende gezondheids problemen is ,ondanks een recent gehouden wervingscampagne , de vrijwilligers pool zo klein geworden dat we helaas moeten stoppen met deze leuke activiteit.

Oorspronkelijk was de opbrengst van het oudpapier bedoeld voor het interieur van de nog te gaan bouwen Ontmoetingskerk .
De Ontmoetingskerk is gebouwd in de 60 er jaren van de vorige eeuw.
Door de bouw van de Stromenwijk en het kruiswegplan achter de Koninginnelaan werd het N.H Kerkje in de toenmalige Kerkstraat ( nu Vogelstraat) op ’t Zand te klein met als gevolg dat er aan de Oosterscheldestraat een nieuwe grotere kerk gebouwd moest worden.

In de 90er jaren kwamen de Ontmoetingskerk en de Getuigeniskerk bij elkaar en gingen beide kerkgenootschappen verder in de Morgenster.
Het oudpapier werd ook nu gebruikt voor het interieur maar ook werd geld gedoneerd aan diverse sociale projecten.

Sinds 2 jaar wordt er nu gekerkt in de nieuwe kerk en is de oudpapier een activiteit geworden van de Centrale Diaconie en dus Middelburg breed geworden.

Helaas is het niet gelukt om dit gevoel te delen met nu grote club mensen waaruit de PGM nu bestaat. De laatste wervingsactie heeft helaas te weinig mensen opgeleverd om door te kunnen gaan.

Vanaf januari 2019 zal Rugby Club Oemoemenoe het stokje overnemen.
De ophaaldag wordt dan de eerste maandag van de maand vanaf 17:30 uur.

Arthur Willeboordse en Rien Beije

No Comments Yet.

Leave a comment